Szanowni Państwo

Kierując się przekonaniem, że zmiany są motorem postępu postanowiliśmy połączyć siły dwóch sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zajmujących się wpływem wysiłku na układ krążenia i zorganizować Wspólną Konferencję Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku oraz Sekcji Kardiologii Sportowej.

Naszym celem jest zainteresowanie  jak największej liczby uczestników z obu sekcji, poprzez stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni do zdobywania nowej wiedzy i inspiracji do nowych projektów czy inicjatyw. Do przygotowania programu naukowego zaprosimy wykładowców  z całej Polski posiadających umiejętność przekraczania granic swoich dziedzin i łączenia różnych obszarów w swojej pracy. Przewidziane są  sesje naukowe, dydaktyczne, debaty pro-kontra, warsztaty praktyczne, sesje abstraktowe i prezentacje przypadków z codziennej praktyki klinicznej. Liczymy na wsparcie sponsorów - firm sprzętowych, farmaceutycznych i wydawnictw naukowych. W przerwach między sesjami  będzie można zapoznać się z ich bogatą ofertą. Konferencja  będzie  z pewnością doskonałą okazją do spotkania  z  czołowymi ekspertami, ale także do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i wymiany własnych doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych ośrodków. Spotkamy się w centrum Polski, w miejscu otoczonym  malowniczymi lasami, które   pozwoli uczestnikom   nie tylko na zgłębianie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń, ale także na wspaniałe doświadczenie natury w jednym z najpiękniejszych okresów roku.

Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową konferencję i bardzo liczymy na Państwa obecność.  Do zobaczenia w październiku!

Małgorzata Kurpesa
Przewodnicząca
Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Bartosz Szafran
Przewodniczący
Sekcji Kardiologii Sportowej PTK

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Bartosz Szafran
Małgorzata Kurpesa
Agnieszka Mawlichanów
Maria Miszczak-Knecht
Michał Ambroziak

KOMITET
NAUKOWY

Przewodniczący: 
Małgorzata Kurpesa
Bartosz Szafran

Członkowie: 
Maria Miszczak-Knecht
Anna Jegier
Renata Główczyńska
Iwona Cygankiewicz
Marcin Konopka
Zbigniew Eysymontt
Agnieszka Mawlichanów
Edyta Smolis-Bąk
Iwona Szadkowska
Adam Staroń
Krzysztof Smarż
Michał Ambroziak

PROGRAM
KONFERENCJI

program pozamerytoryczny

 

Czwartek
10:00 - 11:30
Sala A

Sesja 1.

Aktywność fizyczna w prewencji chorób sercowo-naczyniowych w poszczególnych grupach pacjentów.
Sesja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK

Prowadzący:
Krzysztof Chlebus (Gdańsk), Agnieszka Młynarska (Katowice)

 1. Aktywność fizyczna u ciężarnych i w połogu.
  – Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
 2. Aktywność fizyczna u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  – Aleksander Prejbisz (Warszawa)
 3. Aktywność fizyczna u chorych z niewydolnością serca.
  – Karol Kamiński (Białystok)
 4. Aktywność fizyczna u chorych po Covid-19.
  – Daniel Śliż (Warszawa)
Sala B

Sesja 2.

Sport w chorobach układu krążenia – kiedy tak, kiedy nie?

Prowadzący:
Renata Główczyńska (Warszawa), Michał Ambroziak (Warszawa)

 1. Nadciśnienie tętnicze u sportowców amatorów i zawodowców.
  – Adrian Doroszko (Wrocław)
 2. Miażdżyca tętnic obwodowych. Ćwiczyć, nie ćwiczyć…
  – Anna Kabłak-Ziembicka (Kraków)
 3. Miażdżyca tętnic wieńcowych a uprawianie sportu.
  – Michał Ambroziak (Warszawa)
 4. Problemy z aktywnością fizyczną u pacjenta otyłego i/lub z cukrzycą. 
  – Alina Kuryłowicz (Warszawa)
11:30 - 12:00
Foyer
12:00 - 13:30
Sala A

Sesja 3.

Kliniczne aspekty orzecznictwa sportowo – lekarskiego w Europie
Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Prowadzący:
Tomasz Kostka (Łódź), Katarzyna Szmigielska (Łódź)

 1. Podstawy kwalifikacji do sportu dla lekarza z europejską specjalizacją w dziedzinie medycyny sportowej.
  – Anna Jegier (Łódź)
 2. Aktualne zalecenia aktywności fizycznej w starszym wieku.
  – Tomasz Kostka (Łódź)
 3. Orzecznictwo sportowo-lekarskie w codziennej praktyce.
  – Iwona Szadkowska (Łódź)
 4. Wyłączenia dla celów terapeutycznych (TUE), a lista substancji i metod zabronionych.
  – Katarzyna Szmigielska (Łódź)
Sala B

Sesja 4.

Telerehabilitacja hybrydowa – nowoczesna i wciąż mało znana forma rehabilitacji kardiologicznej

Prowadzący:
Agnieszka Mawlichanów (Kraków), Ewa Piotrowicz (Warszawa)

 1. Co to jest telerehabilitacja kardiologiczna i jakie daje korzyści.
  – Małgorzata Kurpesa (Łódź)
 2. Bezpieczeństwo i skuteczność telerehabilitacji u pacjentów z arytmią i urządzeniami wszczepialnymi.
  – Bartosz Szafran (Wrocław)
 3. Telerehabilitacja w niewydolności serca- czy tylko HFrEF? 
  – Katarzyna Piotrowicz (Warszawa)
 4. Telerehabilitacja u seniorów.
  – Dominika Szalewska (Gdańsk)
13:30 - 14:30
Foyer

Przerwa lunchowa

14:30 - 16:00
Sala A

Sesja 5.

Kiedy jedynie przerwa w treningach, a kiedy koniec kariery u sportowca, który…

Prowadzący:
Iwona Cygankiewicz (Łódź), Krzysztof Kaczmarek (Łódź)

 1. …doznał udaru mózgu.
  – Karol Jastrzębski (Łódź)
 2. …doznał omdlenia w trakcie treningu.
  – Irmina Urbanek (Łódź)
 3. …przebył zapalenie mięśnia sercowego.
  – Łukasz Małek (Warszawa)
 4. …przebył OZW.
  – Aleksander Strzelecki (Łódź)
Sala B

Sesja 6.

Trening fizyczny w chorobach przewlekłych
Sesja wspólna z Sekcją Rehabilitacji Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich

Prowadzący:
Anna Jegier (Łódź), Iwona Szadkowska (Łódź)

 1. Jak ćwiczyć z nadciśnieniem tętniczym?
  – Iwona Szadkowska (Łódź)
 2. Jak ćwiczyć z chorobą otyłościową?
  – Anna Jegier (Łódź)
 3. Jak ćwiczyć z astmą oskrzelową?
  – Katarzyna Szmigielska (Łódź)
 4. Jak ćwiczyć z niewydolnością serca?
  – Agnieszka Mawlichanów (Kraków)
16:00 - 16:30
Foyer

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00
Sala A

Sesja 7.

Zaburzenia rytmu u sportowców
Co nowego w wytycznych HRS 2024?

Prowadzący: Iwona Cygankiewicz (Łódź), Anna Jegier (Łódź)

 1. Prewencja nagłego zgonu sercowego.
  – Bartosz Szafran (Wrocław)
 2. Omdlenia.
  – Piotr Kułakowski (Warszawa)
 3. Migotanie przedsionków.
  – Iwona Cygankiewicz (Łódż)
 4. Komorowe zaburzenia rytmu.
  – Krzysztof Kaczmarek (Łódź)
 5. Kanałopatie.
  – Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)
Sala B

Sesja 8.

Prehabilitacja, czy potrzebna?

Prowadzący: Magdalena Łasińska-Kowara (Gdańsk), Małgorzata Kurpesa (Łódź)

 1. Rola prehabilitacji w przygotowaniu pacjenta do planowego zabiegu kardiochirurgicznego – punkt widzenia anestezjologa.
  Magdalena Łasińska-Kowara (Gdańsk)
 2. Fizjoterapia oddechowa i prehabilitacja ruchowa.
  – Edyta Smolis-Bąk (Warszawa)
 3. Badanie spiroergometryczne w ocenie przedoperacyjnej.
  – Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 4. Ocena żywieniowa i poprawa stanu odżywienia, witaminy i mikroelementy.
  – Magdalena Łasińska-Kowara (Gdańsk)
18:00 - 18:30
Foyer

Przerwa kawowa

18:30 - 19:30
Sala A

Otwarcie Konferencji

Piątek
10:00 - 11:30
Sala A

Sesja 9.

Przez sport do zdrowia… ale ta droga nie zawsze jest prosta…

Prowadzący: Iwona Cygankiewicz (Łódź), TBD

 1. Zarządzanie zdrowiem elitarnego sportowca – ciało, umysł, sport.
  – Hubert Krysztofiak (Warszawa)
 2. Ultra-wysiłki amatorów.
  – Łukasz Małek (Warszawa)
 3. „Czym skorupka za młodu nasiąknie” – aktywność fizyczna lub jej brak u dzieci i nastolatków.
  – Katarzyna Bieganowska (Warszawa)
 4. „1 MET a day keeps a doctor away” – słów kilka o regularnej aktywności fizycznej.
  – Małgorzata Kurpesa (Łódź)
Sala B

Sesja 10.

Wyzwania kardiologiczne w aspekcie intensywnej aktywność fizycznej
Sesja Klubu 30 PTK

Prowadzący: Renata Główczyńska (Warszawa), Karolina Kupczyńska (Łódź)

 1. Odchylenia w badaniach obrazowych – zmiany adaptacyjne czy kardiomiopatia?
  – Justyna Sokolska (Wrocław)
 2. Zwolnienia rytmu serca – czy to już pora na implantację rozrusznika?
  – Jakub Baran (Warszawa)
 3. Kardioneuroablacja – w jakich sytuacjach i u kogo?
  – Roman Piotrowski (Warszawa)
 4. Przewlekła antykoagulacja – jakie niesie wyzwania?
  – Anna Imiela (Warszawa)
 5. Czy jest alternatywa dla statyn w przypadku dyslipidemii u sportowców?
  – Michał Tkaczyszyn (Wrocław)
Sala C

Sesja 11.

Kompleksowa opieka nad pacjentami z mechanicznym wspomaganiem krążenia

Prowadzący: Kamil Szcześniak (Warszawa), Jarosław Szymański (Warszawa)

 1. Kwalifikacja pacjenta oraz implantacja systemu LVAD.
  – Piotr Kołsut (Warszawa)
 2. Patofizjologia układu krążenia pacjenta z mechanicznym wspomaganiem krążenia.
  – Laura Załucka (Warszawa)
 3. Mechaniczne wspomaganie serca – monitorowanie parametrów wspomagania w trakcie rehabilitacji.
  – Jarosław Szymański (Warszawa)
 4. Aspekty pracy z różnymi systemami wspomagania krążenia w etapie szpitalnym.
  – Kamil Szcześniak (Warszawa),
 5. Fizjoterapia i aktywność fizyczna po wyjściu ze szpitala pacjenta z LVAD.
  – Edyta Smolis-Bąk (Warszawa)
11:30 - 12:00
Foyer

Przerwa kawowa

12:00 - 13:30
Sala A

Sesja 12.

Bezobjawowy pacjent chcący uprawiać sport:

Prowadzący: Iwona Cygankiewicz (Łódź), Marek Kuch (Warszawa)

 1. Z blokiem odnogi pęczka Hisa.
  – Adam Wojtaszczyk (Łódź)
 2. Nieutrwalonym częstoskurczem komorowym/VEBs.
  – Michał Kałowski (Łódź)
 3. Ujemnymi załamkami T.
  – Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa)
 4. Migotaniem przedsionków.
  – Piotr Buchta (Zabrze)
Sala B

Sesja 13.

Optymalizacja farmakoterapii jako procedura kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej

Prowadzący: Agnieszka Mawlichanów (Kraków), Renata Główczyńska (Warszawa)

 1. Kiedy pacjent podczas rehabilitacji kardiologicznej wymaga leków antyarytmicznych?
  – Anna Kawińska (Łódź)
 2. Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia przeciwkrzepliwego i przeciwpłytkowego.
  – Małgorzata Kurpesa (Łódź)
 3. Jak prowadzić leczenie  niewydolności serca podczas rehabilitacji kardiologicznej.
  – Ewa Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 4. Leczenie zaburzeń lipidowych-kiedy zmiany w farmakoterapii są konieczne.
  – Zbigniew Bednarkiewicz (Łódź)
Sala C

Warsztaty 1.

EKG osoby aktywnej fizycznie od sportowca zawodowego do seniora poddawanego rehabilitacji
Interaktywny warsztat EKG dla średnio zaawansowanych

Prowadzący: Bartosz Szafrań (Wrocław)

13:30 - 14:30
Foyer

Przerwa lunchowa

14:30 - 16:00
Sala A

Sesja 14.

Rehabilitacja kardiologiczna seniorów - niełatwa ale efektywna i przydatna

Prowadzący: Krzysztof Samiński (Wrocław), Małgorzata Kurpesa (Łódź)

 1. Specyfika rehabilitacji kardiologicznej seniorów.
  – Małgorzata Świątkiewicz (Wrocław)
 2. Rehabilitacja kardiologiczna seniorów jako okazja do optymalizacji farmakoterapii.
  – Edyta Staniszewska (Wrocław)
 3. Testy wysiłkowe u seniorów- trudne ale nie niemożliwe do wykonania.
  – Anna Bienkiewicz (Wrocław)
 4. Zaburzenia rytmu i przewodnictwa u seniorów  - istotny problem w czasie rehabilitacji.
  – Bartosz Szafran (Wrocław)
Sala B

Sesja 15.

Elektrokardiografia i telemedycyna w sporcie i rehabilitacji
Sesja Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

Prowadzący: Elżbieta Katarzyna Biernacka (Warszawa), Paweł Krzesiński (Warszawa)

 1. Treningi zdalnie monitorowane przegląd aktualnie dostępnych metod i możliwości.
  – Ewa Piotrowicz (Warszawa)
 2. Doktorze mój zegarek pokazał że mam arytmię? - pacjent z arytmią uchwycona przypadkowo podczas treningu. Algorytm diagnostyczny.
  – Adam Wojtaszczyk (Łódź)
 3. Pacjent uprawiający sport z wszczepionym urządzeniem - jak programować/jak nadzorować i co może trenować?
  – Michał Orszulak (Katowice)
 4. Rehabilitacja kardiologiczna i aktywność fizyczna po korekcji wrodzonej wady.
  – Joanna Kwiatkowska (Gdańsk)
Sala C

Warsztaty 2.

Nadzór telemedyczny w diagnostyce i treningu osób z chorobami układu krążenia w praktyce.
Warsztat dla fizjoterapeutów i nie tylko pod patronatem firmy ProPlus.

Prowadzący: Edyta Smolis-Bąk (Warszawa), Natasza Krauze (Warszawa)

16:00 - 16:30
Foyer

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00
Sala A

Sesja 16.

Doping problemem zdrowia publicznego
Sesja we współpracy z Polską Agencją Antydopingową i Panelem Dyscyplinarnym

Prowadzący: Elżbieta Lipska (Warszawa), Michał Rynkowski (Warszawa)

 1. Doping w sporcie amatorskim.
  – TBD
 2. Społeczne i zdrowotne skutki stosowania substancji zabronionych.
  – TBD
 3. Metody leczenia uzależnienia od glikokortykosteroidów.
  – TBD
 4. Polityka walki z dopingiem w sporcie amatorskim – przykłady z innych krajów.
  – TBD
Sala B

Sesja 17.

Praca zawodowa a choroby układu sercowo-naczyniowego w praktyce
Sesja wspólna z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy

Prowadzący: Małgorzata Kurpesa (Łódź), Jolanta Walusiak-Skorupa (Łódź)

 1. Związek chorób układu sercowo-naczyniowego z warunkami pracy.
  – Alicja Bortkiewicz (Łódź)
 2. Pacjent kardiologiczny a zdolność do pracy współpraca lekarza medycyny pracy z kardiologiem.
  – Jolanta Walusiak-Skorupa (Łódź)
 3. Testy wysiłkowe w kwalifikacji do pracy zawodowej.
  – Krzysztof Smarż (Warszawa)
 4. Rola rehabilitacji kardiologicznej w powrocie pacjenta do pracy.
  – Iwona Szadkowska (Łódź)
Sala C

Warsztaty 3.

TBD

18:00 - 18:30
Foyer

Przerwa kawowa

18:30 - 19:30
Sala A

Sesja przypadków.

Sobota
9:00 - 10:30
Sala A

Sesja 18.

Rehabilitacja osób po udarze mózgu z operacją kardiochirurgiczną w wywiadzie
Sesja Komisji Kompleksowej Rehabilitacji Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Prowadzący: Anna Jegier (Łódź), Krystyna Rożek-Piechura (Wrocław)

 1. Trudności w rehabilitacji pacjenta po udarze mózgu i przebytym przeszczepieniu serca opis przypadków.
  – Elżbieta Miller (Łódź)
 2. Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu i przeszczepieniu płuc.
  – Dominika Szalewska (Gdańsk)
 3. Zaburzenia świadomości po operacjach kardiochirurgicznych – diagnostyka i postępowanie.
  – Jakub Kaźmierski (Łódź)
 4. Znaczenie i możliwości prowadzenia treningu oporowego u osób z chorobami układu sercowonaczyniowego.
  – Joanna Kostka (Łódź)

Sala B

Sesja 19.

Rehabilitacja kardiologiczna u pacjenta z implantowanym urządzeniem do elektroterapii.
Na co zwracam uwagę i co zmieniam w parametrach urządzenia.

Prowadzący: Stefan Karczmarewicz (Otwock), Katarzyna Piotrowicz (Warszawa)

 1. Stymulator serca.
  – Anna Rydlewska (Kraków)
 2. Kardiowerter-defibrylator.
  – Bartosz Szafran (Wrocław)
 3. Stymulator resynchronizujący.
  – Małgorzata Kurpaska (Warszawa)
 4. Funkcja R (rate respons)  w rehabilitacji kardiologicznej zalety i pułapki.
  – Stefan Karczmarewicz (Otwock)
10:30 - 10:45
Foyer

Przerwa kawowa

10:45 - 12:15
Sala A

Sesja 20.

Kwalifikacja do uprawiania sportu pod koniec pierwszej ćwierci XXI wieku.

Prowadzący: Anna Jegier (Łódź), Anna Turska-Kmieć (Warszawa)

 1. EKG – pomaga czy utrudnia?
  – Bartosz Szafran (Wrocław)
 2. Badanie obciążeniowe jako clou kwalifikacji do uprawiania sportu.
  – Renata Główczyńska (Warszawa)
 3. Rezonans magnetyczny – czy już screening u każdego sportowca? 
  – Łukasz Małek (Warszawa)
 4. Rola badań genetycznych w kwalifikacji do uprawiania sportu.
  – Michał Ambroziak (Warszawa)
Sala B

Sesja 21.

Możliwe problemy i wyzwania w procesie rehabilitacji w różnych grupach pacjentów. 
Trudna praktyka w rehabilitacji.

Prowadzący: Rafał Dąbrowski (Warszawa), Ryszard Piotrowicz (Warszawa)

 1. Pacjent ze stymulacją serca/kardiowerterem – potencjalne konflikty w trakcie usprawniania i rehabilitacji.
  – Mariusz Pytkowski (Warszawa)
 2. Treningi i aktywność  fizyczna u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi w fazie poszpitalnej – kontrowersje. 
  – Edyta Smolis-Bąk (Warszawa)
 3. Chorzy po ostrych zespołach wieńcowych i COVID-19  w oddziale rehabilitacji dziennej. Doświadczenia własne.
  – Iwona Korzeniowska-Kubacka (Warszawa)
 4. Pacjenci z powikłaniami zawału serca – trudne podejście do właściwej rehabilitacji i telerehabilitacji. 
  – Ewa Piotrowicz (Warszawa)
12:15 - 12:30
Foyer

Przerwa kawowa

12:30 - 14:00
Sala A

Sesja 22.

Nisko, wyżej, coraz wyżej... czyli o sportach nie tylko ekstremalnych.

Prowadzący: Iwona Cygankiewicz (Łódź), Renata Główczyńska (Warszawa)

 1. Blaski i cienie nurkowania.
  – Renata Główczyńska (Warszawa)
 2. Wędrowcy, sportowcy i pacjenci… czyli czym nas zaskakują w Tatrach.
  – Wojciech Stolarczyk (Zakopane)
 3. Czy każdy zdobędzie Mount Everest?
  – Marta Kurdziel (Zabrze)
 4. Czy każdy może latać?
  – Piotr Buchta (Zabrze)
Sala B

Sesja 23.

Mam zastawkową wadę serca. Jaka aktywność fizyczna jest dla mnie odpowiednia?

Prowadzący: Krzysztof Smarż (Warszawa), Beata Zaborska (Warszawa)

 1. Pacjent z wadą zastawki aortalnej.
  – Beata Zaborska (Warszawa)
 2. Pacjent z wadą zastawki mitralnej.
  – Małgorzata Sikora-Frąc (Warszawa)
 3. Pacjent z wadą zastawki trójdzielnej.
  Krzysztof Smarż (Warszawa)
 4. Pacjent po korekcji wady zastawkowej
  Ewa Pilichowska-Paszkiet (Warszawa)

Sesja przypadków

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do planowanej na piątek 18 października w ramach Konferencji Wspólnej SRKiFW i SKS PTK sesji przypadków klinicznych. Sesja odbędzie się pod hasłem “Wszystko, czego możesz się spodziewać w czasie aktywności fizycznej…”. Przypadki dotyczyć mogą sportowców profesjonalnych i amatorskich, pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej standardowej i nadzorowanej telemedycznie.

Mogą to być opisy ciekawych prób wysiłkowych, echokardiografii, EKG, zdarzeń sercowo - naczyniowych, które miały miejsce w czasie zawodów sportowych, treningów, czy też sesji rehabilitacyjnych. W żaden sposób nie chcemy ograniczać inwencji zgłaszających, jednak przypadki powinny mieć związek z aktywnością fizyczną. Zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 30 września 2024 roku poprzez przesłanie na adres mailowy kontakt@wspolnakonferencjaptk.pl krótkiego opisu przypadku.

Najlepsze zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do prezentacji w czasie sesji przypadków klinicznych, którą poprowadzą autorytety polskiej kardiologii sportowej i rehabilitacji kardiologicznej.

Miejsce konferencji

Holiday Inn Resort Warszawa-Józefów
Ul. Telimeny 1. 05-420
Józefów k. Warszawy 


Tel: +48 22 77 83 000 
Mail: recepcja@holiday.aquila.pl

Wystawcy

Patroni medialni